Aktualności

Nadchodzi nowe

W sobotę 17 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia :)

Informujemy, że mamy nowy skład Zarządu:

Prezeska: Jolanta Petersen
Wiceprezeska: Natalia Binecka-Rusak
Wiceprezeska: Dorota Fryc
Wiceprezeska: Katarzyna Osadnik
Wiceprezeska:Ilona Stopa

Więcej...

KILKA SŁÓW O KWALIFIKACJI DO PORODU W DOMU

Od wielu lat sposób kwalifikacji do porodu domowego jest gorącym tematem wśród zainteresowanych osób. Dyskutują o nim zarówno ci, których bezpośrednio dotyczy, jak i ci, dla których to problem wyłącznie teoretyczny. Także nasze stowarzyszenie, jako organizacja skupiająca większość położnych regularnie przyjmujących w Polsce porody domowe, jest adresatem wielu pytań. W związku z tym chciałybyśmy wyjaśnić, że zasady kwalifikacji do porodu domowego, których przestrzegają położne z „Dobrze Urodzonych” zgodne są z polskimi przepisami prawa regulującymi naszą pracę – w tym przede wszystkim z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej oraz z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Dodatkowo od lat posługujemy się Modelem Opieki nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej , który napisany został przez członkinie stowarzyszenia zajmujące się porodami domowymi, oraz prowadzeniem fizjologicznej ciąży i połogu. Dokument ten aktualizowany jest zgodnie z zaleceniami medycyny opartej na faktach naukowych (IBM) oraz zawiera wiedzę praktyczną wypracowaną przez lata przyjmowania porodów domowych. Model dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia...

 

Więcej...

Kolejna Konferencja Stowarzyszenia DU

Zapisujcie w kalendarzach tę wyjątkową datę! Widzimy się już... 29-30 maj 2021 w Chorzowie!

Bądźcie czujne  :)

Więcej...

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

Standard ten prezentuje m.in. kto może sprawować opiekę nad kobietą w ciąży, jakie badania powinna mieć kobieta wykonywane w czasie ciąży, kiedy kobieta powinna zgłosić się do położnej rodzinnej, jak powinna wyglądać opieka nad matką i dzieckiem w czasie i po porodzie itd.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...