Regulamin X Ogólnopolskiej Konferencji "Sztuka położnicza. Sprawne ręce, Mądra głowa"

1. Organizator konferencji

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" – www.dobrzeurodzeni.pl

2. Uczestnicy konferencji

Uczestnikiem konferencji może być położna/położny, studentka/student czy inna osoba zajmująca się narodzinami, który zarejestruje się, otrzyma potwierdzenie, że został zakwalifikowany oraz uiści opłatę konferencyjną. Liczba uczestników jest ograniczona.

3. Rejestracja

Rejestracja rozpoczyna się 1 marca 2016 r. i odbywa się drogą elektroniczną na stronie: www.dobrzeurodzeni.pl  Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Konferencje: X Ogólnopolska Konferencja. Każde zgłoszenie powinno być wysłane z odrębnego adresu e-mail. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

Po wysłaniu wypełnionego formularza – zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem rejestracji. Kolejnym krokiem będzie wpłacenie opłaty konferencyjnej na wskazany nr konta bankowego w odpowiednim terminie.

Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu miejsc osoby, które nie zakwalifikowały się w pierwszej fazie, będą rejestrowane na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy osób zakwalifikowanych, będą uwzględniane zgłoszenia z listy rezerwowej.

4. Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

  • I termin   01.03. - 31.05.2016 - 270zł
  • II termin  01.06. - 31.08.2016 - 300 zł
  • III termin 01.09 - 01.10.2016 - 340 zł
  • członkowie DU - 250 zł pod warunkiem dokonania opłaty w I terminie

Wpłatę należy dokonać na konto:

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" - Stowarzyszenie

ul. Żwirki i Wigury 21,  43-190 Mikołów

ING Bank Śląski Oddział Mikołów

96 1050 1634 1000 0023 1207 4525

Tytułem: Konferencja DU 11-12 listopad 2016. Imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: W przypadku wpłaty za większą ilość uczestników, imiona i nazwiska wszystkich uczestników muszą być umieszczone w tytule wpłaty.

Opłata obejmuje:

  • udział w wykładach i warsztatach
  • posiłki: 3 przerwy kawowe, dwa obiady i kolację z wieczorem niespodzianką
  • certyfikat
  • materiały konferencyjne

5. Warunki rezygnacji z udziału w konferencji i zamiany uczestników.

Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w konferencji do 30.08.2016 roku. Po tym terminie organzator potrąci 30% należnej kwoty. Od dnia 31 sierpnia 2016 r. nie ma możliwości zwrotu kosztów, natomiast istnieje możliwość zamiany uczestników. Jeżeli zakwalifikowana osoba nie może brać udziału w konferencji, ale dokonała już wpłaty, na jej miejsce może pojechać osoba przez nią wskazana. Informację o zamianie proszę przysłać na adres ilona.czok@dobrzeurodzeni.pl z podaniem osoby rezygnującej i danymi osoby, która będzie uczestnikiem.

6. Miejsce konferencji

Gościniec nad Iną

Żarowo 2f

73-110 Stargard

9. Uwagi dodatkowe

Organizator nie zapewnia dojazdu na konferencję, miejsc parkingowych i noclegu.
Dodatkowe informacje nieujęte w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń, zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...