Regulamin XIII Ogólnopolskiej Konferencji "Renesans narodzin – starego nowe początki”

 

 1. Organizator konferencji

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców  i Położnych "Dobrze Urodzeni" – www.dobrzeurodzeni.pl

 1. Uczestnicy konferencji 

Uczestnikiem konferencji może być położna/położny, studentka/student czy inna osoba zajmująca się narodzinami, która zarejestruje się, otrzyma potwierdzenie, że została zakwalifikowany oraz uiści opłatę konferencyjną. Liczba uczestników jest ograniczona.

 1. Rejestracja

Rejestracja rozpoczyna się 20.07.2019  i odbywa się drogą elektroniczną na stronie: www.dobrzeurodzeni.pl  
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Konferencje: XIII Ogólnopolska Konferencja. Każde zgłoszenie powinno być wysłane z odrębnego adresu e-mail. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia uczestnik otrzymuje mailowo w przeciągu 48h potwierdzenie rejestracji. Opłatę konferencyjną należy przelać na wskazane konto bankowe do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników. W sytuacjach spornych decyduje przesłanie organizatorom bankowego dowodu wpłaty.

Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu miejsc tworzona będzie lista rezerwowa, a oczekujące na niej osoby będą kolejno zajmowały zwolnione miejsca. Informacja o tym zostanie przekazana przez organizatorów, a potwierdzeniem uczestnictwa będzie dokonanie opłaty konferencyjnej i przesłanie do organizatorów dowodu wpłaty drogą elektroniczną w ciągu 2 dni.

 1. Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

opłata konferencyjna wraz z noclegiem dla członków DU - 450 zł

opłata konferencyjna wraz z noclegiem dla osób niezrzeszonych - 500 zł

opłata konferencyjna bez noclegu - 400 zł

FAKTURY WYSTAWIANE SĄ TYLKO NA DANE  PODANE W TRAKCIE REJESTRACJI ORAZ WYSYŁANE FORMĄ ELEKTRONICZNĄ NA MAIL WSKAZANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIAN W FAKTURACH NA INNE DANE NIŻ PODANE W REJESTRACJI. 

Wpłatę należy dokonać na konto:

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" - Stowarzyszenie
ul. Długa 41/23, Chorzów

ING Bank Śląski Oddział Mikołów

96 1050 1634 1000 0023 1207 4525

Tytułem: Konferencja DU 05-06.10.2019. Imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: W przypadku wpłaty za większą ilość uczestników, imiona
i nazwiska wszystkich uczestników muszą być umieszczone w tytule wpłaty.

Opłata obejmuje:

 • udział w wykładach i warsztatach
 • nocleg w hotelu Ibis Styles w Białymstoku ul. Al.Piłsudskiego 25
 • posiłki: 3 przerwy kawowe, dwa obiady, śniadanie i kolację z wieczorem niespodzianką
 • certyfikat
 • materiały konferencyjne
 1. Warunki rezygnacji z udziału w konferencji i zamiany uczestników.

Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w konferencji do 15.08.2019 roku. Po tym terminie organizator potrąci 30% należnej kwoty. Od dnia 16 sierpnia 2019 r. nie ma możliwości zwrotu kosztów, natomiast istnieje możliwość zamiany uczestników. Jeżeli zakwalifikowana osoba nie może brać udziału w konferencji, ale dokonała już wpłaty, na jej miejsce może pojechać osoba przez nią wskazana. Informację o zamianie proszę przysłać na adres natalia.binecka@dobrzeurodzeni.pl z podaniem osoby rezygnującej i danymi osoby, która będzie uczestnikiem.

 1. Miejsce konferencji

Hotel Ibis Styles ul. Al. Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok

 1. Uwagi dodatkowe

Organizator nie zapewnia dojazdu na konferencję, miejsca parkingowe zapewnione.
Dodatkowe informacje nieujęte w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń, zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...