Regulamin XII Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Dobrze Urodzenie W Służbie Bociana "RĘCE KTÓRE LECZĄ”

 1. Organizator konferencji

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" – www.dobrzeurodzeni.pl

 1. Uczestnicy konferencji 

Uczestnikiem konferencji może być położna/położny, studentka/student czy inna osoba zajmująca się narodzinami, który zarejestruje się, otrzyma potwierdzenie, że został zakwalifikowany oraz uiści opłatę konferencyjną. Liczba uczestników jest ograniczona.

 1. Rejestracja

Rejestracja rozpoczyna się 25.01.2018 r odbywa się drogą elektroniczną na stronie: www.dobrzeurodzeni.pl

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Konferencje: XII Ogólnopolska Konferencja. Każde zgłoszenie powinno być wysłane z odrębnego adresu e-mail. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia uczestnik otrzymuje mailowo w przeciągu 48h potwierdzenie rejestracji. Opłatę konferencyjną należy przelać na wskazane konto bankowe do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników. W sytuacjach spornych decyduje przesłanie organizatorom bankowego dowodu wpłaty.

Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu miejsc tworzona będzie lista rezerwowa, a oczekujące na niej osoby będą kolejno zajmowały zwolnione miejsca. Informacja o tym zostanie przekazana przez organizatorów, a potwierdzeniem uczestnictwa będzie dokonanie opłaty konferencyjnej i przesłanie do organizatorów dowodu wpłaty drogą elektroniczną w ciągu 3 dni.

 1. Opłata konferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi:

 • opłata konferencyjna dla członków DU- 300zł
 • opłata konferencyjna dla osób niezrzeszonych- 350zł

FAKTURY WYSTAWIANE SĄ TYLKO W PRZYPADKU PODANIA DANYCH W TRAKCIE REJESTRACJI ORAZ WYSYŁANE FORMĄ ELEKTRONICZNĄ NA MAIL WSKAZANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIAN W FAKTURACH NA INNE DANE NIŻ PODANE W REJESTRACJI. 

Wpłatę należy dokonać na konto:

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" - Stowarzyszenie

ul. Żwirki i Wigury 21,  43-190 Mikołów

ING Bank Śląski Oddział Mikołów

96 1050 1634 1000 0023 1207 4525

Tytułem: Konferencja DU 21-22.04.2018. Imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: W przypadku wpłaty za większą ilość uczestników, imiona i nazwiska wszystkich uczestników muszą być umieszczone w tytule wpłaty.

Opłata obejmuje:

 • udział w wykładach i warsztatach
 • posiłki w ciągu dwóch dni oraz kolację z wieczorem niespodzianką
 • certyfikat
 • materiały konferencyjne
 1. Warunki rezygnacji z udziału w konferencji i zamiany uczestników.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji do 15.02.2018r. nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Po tym terminie organizator potrąci 30% należnej kwoty. Od dnia 15 marca 2018r. nie ma możliwości zwrotu kosztów, natomiast istnieje możliwość zamiany uczestników. Zakwalifikowana osoba, która dokonała już opłaty konferencyjnej, może wskazać osobę chętną do zajęcia jej miejsca. Rozliczenia finansowe odbywają się między zainteresowanymi osobami bez udziału organizatorów. W innym przypadku, w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezygnacji, wolne miejsce proponowane jest osobie oczekującej na liście rezerwowej, a dokonana wcześniej opłata przepada. Informację o zamianie proszę przysłać na adres ilona.czok@dobrzeurodzeni.pl z podaniem osoby rezygnującej i danymi osoby, która zajmie jej miejsce.

       6. Miejsce konferencji

Hotel Daglezja KÓRNIK  

Dostęp do Internetu: darmowy („szybkie łącze” Wi-Fi i kablowe).

 1. Uwagi dodatkowe

Organizator nie zapewnia dojazdu na konferencję.
Dodatkowe informacje nieujęte w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń, zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...