Regulamin XI Ogólnopolskiej Konferencji "Naturalnie położna!”.

1. Organizator konferencji

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" – www.dobrzeurodzeni.pl

2. Uczestnicy konferencji 

Uczestnikiem konferencji może być położna/położny, studentka/student czy inna osoba zajmująca się narodzinami, który zarejestruje się, otrzyma potwierdzenie, że został zakwalifikowany oraz uiści opłatę konferencyjną. Liczba uczestników jest ograniczona.

3. Rejestracja - BRAK WOLNYCH MIEJSC,  LISTA REZERWOWA ZAMKNIĘTA 

Rejestracja rozpoczyna się 20 maja 2017 r. i odbywa się drogą elektroniczną na stronie: www.dobrzeurodzeni.pl

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Konferencje: XI Ogólnopolska Konferencja. Każde zgłoszenie powinno być wysłane z odrębnego adresu e-mail. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia uczestnik otrzymuje mailowo potwierdzenie rejestracji. Opłatę konferencyjną należy przelać na wskazane konto bankowe do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników. W sytuacjach spornych decyduje przesłanie organizatorom bankowego dowodu wpłaty.

Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu miejsc tworzona będzie lista rezerwowa, a oczekujące na niej osoby będą kolejno zajmowały zwolnione miejsca. Informacja o tym zostanie przekazana przez organizatorów, a potwierdzeniem uczestnictwa będzie dokonanie opłaty konferencyjnej i przesłanie do organizatorów dowodu wpłaty drogą elektroniczną w ciągu 3 dni.

4. Opłata konferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi:

 • opłata konferencyjna wraz z noclegiem członkowie DU- 350 zł
 • opłata konferencyjna wraz z noclegiem - 400zł (pokój dwuosobowy)
 • opłata konferencyjna wraz z noclegiem - 450zł (pokój jednoosobowy)
 • opłata konferencyjna bez noclegu - 370zł
 • opłata konferencyjna wraz z noclegiem + pobyt z rodziną (dziecko do lat 4 i dorosły opiekun dziecka) – 620zł (pokój dwuosobowy)
 • opłata konferencyjna wraz z noclegiem + pobyt z rodziną (dziecko powyżej lat 4 i dorosły opiekun dziecka) – 719 zł (pokój dwuosobowy)
 • do opłaty za uczestnictwo wraz z pobytem z rodziną w przypadku towarzystwa więcej niż jednego dziecka należy doliczyć sumę 99zł za każde kolejne dziecko powyżej 4 lat, co zapewnia dziecku dostawkę w pokoju dwuosobowym i wyżywienie.


Wpłaty należy dokonać na konto:

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni" - Stowarzyszenie

ul. Żwirki i Wigury 21,  43-190 Mikołów

ING Bank Śląski Oddział Mikołów

96 1050 1634 1000 0023 1207 4525

Tytułem: Konferencja DU 30.09-01.10.2017. Imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: W przypadku wpłaty za większą ilość uczestników, imiona i nazwiska wszystkich uczestników muszą być umieszczone w tytule wpłaty.

 

Opłata obejmuje:

 • udział w wykładach i warsztatach
 • nocleg w ośrodku OTS Zagroń w Szczyrku
 • posiłki: 3 przerwy kawowe, dwa obiady, śniadanie (dotyczy uczestnictwa z noclegiem) i kolację z wieczorem niespodzianką
 • w przypadku pobytu z rodziną opłata uwzględnia posiłki tj. dwa obiady, kolację i śniadanie dla zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym członków rodziny oraz nocleg w pokojach dwuosobowych.
 • certyfikat materiały konferencyjne w formie elektronicznej


5. Warunki rezygnacji z udziału w konferencji i zamiany uczestników.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji do 31.07.2017r. nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Po tym terminie organizator potrąci 30% należnej kwoty. Od dnia 31 sierpnia 2017r. nie ma możliwości zwrotu kosztów, natomiast istnieje możliwość zamiany uczestników. Zakwalifikowana osoba, która dokonała już opłaty konferencyjnej, może wskazać osobę chętną do zajęcia jej miejsca. Rozliczenia finansowe odbywają się między zainteresowanymi osobami bez udziału organizatorów. W innym przypadku, w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezygnacji, wolne miejsce proponowane jest osobie oczekującej na liście rezerwowej, a dokonana wcześniej opłata przepada. Informację o zamianie proszę przysłać na adres ilona.czok@dobrzeurodzeni.pl z podaniem osoby rezygnującej i danymi osoby, która zajmie jej miejsce.

6. Miejsce konferencji

Ośrodek Turystyczno-Sportowy “Zagroń”, oddział OTS “Zagroń” w Szczyrku ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk

7. Uwagi dodatkowe

Organizator nie zapewnia dojazdu na konferencję i miejsc parkingowych.
Dodatkowe informacje nieujęte w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń, zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

 

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...