Cele Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni

 1. Umożliwienie rodzicom swobodnego wyboru miejsca i sposobu rodzenia.
 2. Upowszechnianie alternatywnych sposobów podejścia do matek oczekujących dziecka, porodu.
 3. Wymiana doświadczeń związanych z opieką nad noworodkiem i wychowaniem mniejszych i większych pociech.
 4. Pomoc w karmieniu naturalnym.
 5. Wpływanie na zmianę społecznego podejścia do porodu poza szpitalem.
 6. Szkolenia i warsztaty dla rodziców (rodzin) i położnych.
 7. Podnoszenie prestiżu zawodowego położnych.
 8. Wspieranie położnych w osiąganiu niezależności zawodowej i finansowej.
 9. Współpraca interdyscyplinarna z ludźmi różnych zawodów i środowisk.
 10. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów propagujących nowe podejście do położnictwa.
 11. Pomoc w powstawaniu alternatywnych miejsc do rodzenia, oddziałów położniczych nadzorowanych przez położne, domów narodzin, udzielanie rekomendacji takim miejscom i położnym zajmującym się porodami domowymi.
 12. Współpraca międzynarodowa.
 13. Podejmowanie działań promujących idee stowarzyszenia: prowadzenie strony internetowej, organizacja konferencji, wypowiadanie się w sprawach ważnych dla środowiska,  organizowanie spotkań rodziców i położnych przed i po porodzie z nastawieniem na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.
UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...