Joanna Bień (red.), "Od Szkoły Babienia po Uniwersytet"

Od Szkoły Babienia po Uniwersytet. Dzieje kształcenia położnych w Warszawie 1802 – 2012, praca zespołowa pod redakcją Joanny Bień, Wydawnictwo Borgis, 2014

Mgr Joanna Bień – absolwentka warszawskiej Szkoły Położnych, wieloletnia nauczycielka zawodu i nauczyciel akademicki, obecnie drugi rok na emeryturze. Niezwłocznie po odejściu na emeryturę przystąpiła do aktywnej pracy nad niniejszą publikacją – przygarnęła zespół osób gotowych do współpracy przy tworzeniu poszczególnych działów książki, zajęła się zbieraniem materiałów źródłowych i dokumentów historycznych oraz pisaniem. Wszystko po to, by ocalić od zapomnienia piękną i niezwykle bogatą historię, składającą się z palety doświadczeń i wspomnień kilku pokoleń nauczycieli i wykładowców, którzy wyszkolili setki położnych, absolwentek warszawskiej Szkoły Położnych.

Trzeba wiedzieć, że pomysłodawczynią napisania tej wartościowej książki była mgr Stefania Hoch, wieloletni nauczyciel położnych (również moja nauczycielka). Dyplom warszawskiej Szkoły Położnych otrzymała w 1943 roku. Przez kilka lat pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia. Została wyróżniona Medalem Florencji Nightingale. Współautorkami książki są w większości absolwentki i nauczycielki warszawskiej Szkoły Położnych.

Wielkim walorem książki jest pokazanie licznych sylwetek osób będących autorytetami moralnymi i zawodowymi w dziedzinie położnictwa. Wiele jest tu wspomnień z czasów nauki szkolnej, połączonych z refleksjami osobistymi autorek. Niekwestionowaną zaletą książki jest również zamieszczenie w niej mnóstwa zdjęć z różnych lat pracy szkoły, zdjęć dyplomów i innych historycznych dokumentów oraz fotografii ze zbiorów prywatnych absolwentek. Z książki tej można dowiedzieć się (lub sobie przypomnieć), „jak uczono się zawodu położnej 200, 100, 50 lat temu i jak jest to dziś”.

Być może nie każda położna wie, że jedną z absolwentek warszawskiej Szkoły Położnych była Stanisława Leszczyńska, położna w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

„…my, położne, powinnyśmy znać historię naszego kształcenia i korzenie wybranego zawodu.”

W posłowiu dr Grażyny Bączek, położnej, adiunkta WUM, przeczytamy: „Naszym pragnieniem było, by dzieje kształcenia w zawodzie położnej – tak bogate, dynamiczne i barwne – zebrać i przedstawić jak najwierniej.”

W książce znajdziemy m.in. wykaz dyrektorów, nauczycieli, wykładowców i absolwentów warszawskiej Szkoły Położnych począwszy od 1956 roku. Każda położna może przypomnieć sobie swoje koleżanki z roku oraz odnaleźć siebie samą zarówno na zdjęciach, jak i w spisanych wspomnieniach.

Książka ta powinna być naszą dumą – dumą położnych. Trzeba ją po prostu mieć na własność.

Irena Chołuj

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...