KILKA SŁÓW O KWALIFIKACJI DO PORODU W DOMU

KILKA SŁÓW O KWALIFIKACJI DO PORODU W DOMU

Od wielu lat sposób kwalifikacji do porodu domowego jest gorącym tematem wśród zainteresowanych osób. Dyskutują o nim zarówno ci, których bezpośrednio dotyczy, jak i ci, dla których to problem wyłącznie teoretyczny. Także nasze stowarzyszenie, jako organizacja skupiająca większość położnych regularnie przyjmujących w Polsce porody domowe, jest adresatem wielu pytań. W związku z tym chciałybyśmy wyjaśnić, że zasady kwalifikacji do porodu domowego, których przestrzegają położne z „Dobrze Urodzonych” zgodne są z polskimi przepisami prawa regulującymi naszą pracę – w tym przede wszystkim z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej oraz z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Dodatkowo od lat posługujemy się Modelem Opieki nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej , który napisany został przez członkinie stowarzyszenia zajmujące się porodami domowymi, oraz prowadzeniem fizjologicznej ciąży i połogu. Dokument ten aktualizowany jest zgodnie z zaleceniami medycyny opartej na faktach naukowych (IBM) oraz zawiera wiedzę praktyczną wypracowaną przez lata przyjmowania porodów domowych. Model dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia.

Sposób kwalifikacji nie zawsze jest w 100% zgodny z indywidualnymi przekonaniami każdej z położnych, zdecydowałyśmy jednak, że ujednolicenie zasad kwalifikacji do porodu domowego sprzyja bezpieczeństwu naszych podopiecznych i ich dzieci, oraz jest wspierające dla samych położnych. Dzięki wspólnym zasadom możemy też opracowywać wiarygodne pod względem naukowym statystyki, które – jak wierzymy – mogą stanowić rzeczowy argument we wszystkich dyskusjach o bezpieczeństwie porodu w domu, oraz stać się przyczynkiem do zmiany poglądów coraz większej ilości ludzi i docenienia tej formy narodzin.

Kwestie trudne dla wielu z nas do zaakceptowania – w tym na przykład bezwzględne umieszczanie porodu po przebytym cięciu cesarskim na liście porodów niefizjologicznych, więc, zgodnie z prawem, niemożliwych do obsłużenia wyłącznie przez położne - chcemy rozwiązać wpływając na zmianę uwarunkowań prawnych, kiedy tylko będzie to możliwe.

Lista przeciwwskazań, których zobowiązałyśmy się przestrzegać podzielona jest na przeciwwskazania bezwzględne i względne. Te pierwsze, niezależnie od tego, w jakim okresie się pojawiły, jednoznacznie wykluczają możliwość porodu domowego nie przesądzając jednak o tym, czy poród odbędzie się naturalnie czy nie. Wiadomo jedynie, że powinien mieć miejsce się w szpitalu. Przeciwwskazania względne pozwalają na odbycie porodu poza szpitalem, jeśli położna zdecyduje się go przyjąć. Podjęcie decyzji o towarzyszeniu w porodzie z przeciwwskazaniami względnymi nie jest dla położnej łatwe i wymaga nie tylko przeprowadzenia, podczas indywidualnego spotkania, bardzo dokładnego wywiadu, ale często także wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych lub konsultacji u specjalistów (lekarza, fizjoterapeuty, psychologa), które pomogą wyraźniej zobaczyć sytuację. Duże znaczenie mają także doświadczenia zawodowe położnej, która powinna racjonalnie ocenić swój stosunek emocjonalny do pojawiających się wątpliwości, które w żadnym razie nie mogą powodować u niej lęku przed towarzyszeniem w tym konkretnym porodzie. Praktyka uczy, że niespokojna położna (tak, jak i każdy inny uczestnik porodu) jest poważną przeszkodą w dobrym przebiegu narodzin. Ponieważ przeciwskazania względne oceniane są indywidualnie każda z położnych, w ramach swojej samodzielności zawodowej, może odnieść się do nich nieco inaczej, a znaczenie w procesie podejmowania decyzji mogą mieć także czynniki pozamedyczne np. bliskość przyjaznego szpitala, droga, którą trzeba pokonać jadąc do porodu itp.

Jak widać profesjonalne podejście do wykonywania zawodu położnej domowej wymaga szczegółowego poznania sytuacji położniczej, organizacyjnej, a także gotowości emocjonalnej.

Dlatego właśnie stowarzyszenie „Dobrze Urodzeni” wspiera zarówno rodziców, jak i położne, wierzymy bowiem, że dobre przygotowanie porodu domowego stanowi o jego bezpieczeństwie dla wszystkich osób w niego zaangażowanych.

 

Wróć

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...