Aktualności

Wspominki z VI Wielkopolskiego Rodzinnego Pikniku

200 osób na jednym pikniku? To możliwe!

Tyle właśnie osób zgromadził ten wyjątkowy piknik zorganizowany dla osób, którym bliskie są naturalne narodziny!

Wielkopolska ma MOC!

Zachęcamy do przeczytania relacji i do obejrzenia Fotek :)

Więcej...

Stanowisko Stowarzyszenia dot. Czarnego Protestu

Jako zarząd stowarzyszenia Dobrze Urodzeni oświadczamy, że poparcie czarnego protestu w żadnym razie nie jest wyrażeniem naszego stosunku do aborcji.
Zdajemy sobie sprawę, że zarówno w samym zarządzie, jak i wśród członkiń i członków naszej organizacji oraz tych, którzy są adresatami naszych działań, są ludzie o różnym światopoglądzie. Uważamy to za bogactwo, a nie za niedogodność. Naszą mocną stroną jest gromadzenie wszystkich tych osób wokół wspólnej idei - czyli, jak precyzuje to statut: „upowszechniania indywidualnego podejścia i postrzegania kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia naturalnego, wspieranie kobiet i ich rodzin na każdym etapie ich życia”.
Według nas, chcąc być wiernym temu celowi, nie możemy zaakceptować proponowanej ustawy w obecnym kształcie, ponieważ:

  • niedopuszczalne jest stanowienie prawa, które daje możliwość łatwego  manipulowania kwestiami „naturalnego” czy „zamierzonego” zakończenia ciąży
  • przerzuca odpowiedzialność karną przede wszystkim na  kobiety (ojciec dziecka wspomniany jest jedynie jako dawca gamety), a w drugiej kolejności na pracowników ochrony zdrowia - już teraz można zaobserwować jak negatywnie odbija się na jakości opieki medycznej lęk sprawujących ją osób przed znalezieniem się w sądzie w charakterze oskarżonej/oskarżonego
  • jest bardzo restrykcyjna, co paradoksalnie może spowodować (jak uczy historia innych ustaw prohibicyjnych) nasilenie patologii, szukania nielegalnych rozwiązań i umocnienie się czarnego rynku aborcyjnego ze wszystkimi tego konsekwencjami
  • czyni z kobiet, ich dzieci i rodzin narzędzie w walce politycznej i nie rozwiązując żadnych problemów tworzy nowe

Uważamy, że jedynie zaoferowanie szerokiego, dostępnego i konkretnego wsparcia (edukacyjnego, medycznego, psychologicznego) a następnie  przeanalizowanie jego wpływu na rodziny ZANIM podejmie się kroki legislacyjne jest właściwym postępowaniem.
W każdym innym przypadku rodzi się, graniczące z pewnością podejrzenie, że  ustanawianie nowego prawa jest działaniem obliczonym na krótkoterminowe skutki polityczne a nie na realne, długofalowe rozwiązanie problemu.
 Ta właśnie konkluzja powoduje, że zdecydowałyśmy się poprzeć czarny protest samą sprawę stosunku do aborcji pozostawiając do rozważenia każdej/każdemu z nas samodzielnie. Jako stowarzyszenie nie oczekujemy od naszych członków jednomyślności w tej kwestii.

Więcej...

#CzarnyProstest

WYRAŻAMY SWÓJ PROSTEST PRZECIW MANIPULOWANIU KOBIETAMI I UŻYWANIU ICH W CELACH POLITYCZNYCH!

Więcej...

Kolejna edycja projektu finansującego badania naukowe w dziedzinie POŁOŻNICTWA

Od 2015 roku Fundacja Mustela, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobrze Urodzeni”, wspiera rozwój i realizację projektów badawczych w zakresie położnictwa, mających na celu poprawę stanu zdrowia okołoporodowego poprzez przyznanie stypendium w łącznej kwocie 10000 PLN.

Przyznawane stypendium jest przeznaczone wyłącznie dla projektów badawczych opracowanych przez położne i poświęconych tematyce położnicze

Zgłoszenia można wysyłać przez stronę Fundacji Mustela do 4 lipca 2016!! POWODZENIA!

Standard opieki okołoporodowej

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Standard ten prezentuje m.in. kto może sprawować opiekę nad kobietą w ciąży, jakie badania powinna mieć kobieta wykonywane w czasie ciąży, kiedy kobieta powinna zgłosić się do położnej rodzinnej, jak powinna wyglądać opieka nad matką i dzieckiem w czasie i po porodzie itd.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...